Aktuality - oznámeníDne 14. 8. 2020 se uskuteční slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Obecního úřadu. Všichni občané obce Chmelná jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

Vyvěšeno 26. 6.2020


Nová smlouva

o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Průvodní dopis

Vážení občané obce Chmelná,

Povodí Vltavy dne 7. 11. 2019 vydalo nové povolení k vypouštění odpadních vod z KČOV obce Chmelná s platností do 31. 12. 2022 s následujícími podmínkami:

  • Bude řešeno a realizováno významné snížení balastních vod trvale přitékajících do kanalizačního systém. Bude prověřeno napojení jednotlivých nemovitostí, s tím, že do kanalizace nebudou napojeny dešťové vody. Dále bude realizováno odstavení průtočných jímek se sedimentací a jejich přímé napojení na kanalizaci z důvodu zabránění čerpání sedimentů do kanalizace.
  • Bude zpracován projektový návrh řešení intenzifikace KČOV včetně odstranění kolmatace kořenových polí a návrh oprav poškozených úseků kanalizace.
  • Bude realizováno navržené řešení intenzifikace KČOV a oprava poškozených úseků kanalizace.

Obec Chmelná k 17. 7. 2020 všechny stávající smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod nahrazuje novými, které danou problematiku obsahují. Přílohou tohoto dopisu je jedna kopie dané smlouvy. Smlouvu si přečtěte. Následné podepsání obou stran bude provedeno v pátek 17. 7. 2020 od 16:00 do 19:00 hodin v budově OÚ při platbě vodného a stočného. Pokud se nebudete moci dostavit, podepsání bude řešeno individuálně. (V případě nesrovnalostí v hlavičce smlouvy bude při předání opravena a přetištěna.)

Děkujeme za pochopení

Vyvěšeno 7. 7. 2020
Sestavuji aktuální kalendář ...

Počasí Chmelná - Slunečno.cz

Obecní úřad

Chmelná 13,                 Čechtice 257 65 chmelna@zelivka.cz          +420 733 332 617