Aktuality - oznámeníDne 22. 5. 2020 od 20:00 se uskuteční mimořádná schůze zastupitelstva obce Chmelná.

Vyvěšeno 12. 5.2020


Informace pro občany

  • Od 1. 4. 2020 do 6. 9. 2020 svoz směsného komunální odpadu 1x za 14 dní.
  • Dne 27. 4. 2020 bude umístěn na návsi kontejner na velkoobjemový odpad.
  • Z rozhodnutí rady města Vlašim se ruší jarní svozy elektro odpadu a nebezpečných odpadů.

Vyvěšeno: 7. 4. 2020


Obec Chmelná bude v rámci dotačního programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj realizovat projekt Obecní dům Chmelná. 

Ve výběrovém řízení z předložených nabídek na realizaci akce Obecní dům Chmelná byla vybrána nejlevnější nabídka od firmy Stavby Holejšovský s.r.o. s cenou 1 536 197 Kč včetně DPH. 

Vyvěšeno: 3. 9. 2019
Sestavuji aktuální kalendář ...

Počasí Chmelná - Slunečno.cz

Obecní úřad

Chmelná 13,                 Čechtice 257 65 chmelna@zelivka.cz          +420 733 332 617