Úřední deska

Rok 2020


Městský úřad Vlašim - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 10. 3 2020


Městský úřad Vlašim - Rozhodnutí - nakládání KČOV  

Vyvěšeno:  25. 2 2020

Sejmuto: 31. 3. 2020


Městský úřad Vlašim - Veřejná vyhláška (Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích)

Vyvěšeno: 1. 2 2020

Sejmuto: 25. 2 2020 


Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Chmelná u Vlašimi - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Vyvěšeno: 10. 1 2020

Sejmuto: 25. 2 2020