Úřední deska

Rok 2020


Městský úřad Vlašim - Veřejná vyhláška (Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích)

Vyvěšeno: 1. 2 2020


Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Chmelná u Vlašimi - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Vyvěšeno: 10. 1 2020