Vyhlášky 


Obecně závazná vyhláška obce Chmelná - O stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kumunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Chmelná.

Vydáno: 7. 5. 2015


Obecně závazná vyhláška obce Chmelná - O poplatku za komunální odpad

Vydáno: 28. 11. 2011


Vyhláška o místních poplatcích - Poplatek ze psů

Vydáno: 12. 6 .1995