Vyhlášky a směrnice 


Vnitřní směrnice obce č. 2/2020

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Vydáno: 8. 9. 2020 


Vnitřní směrnice obce č. 1/2020

pro zadávání obecních zakázek malého rozsahu

Vydáno: 26. 6. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Chmelná - O stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kumunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Chmelná.

Vydáno: 7. 5. 2015


Obecně závazná vyhláška obce Chmelná - O poplatku za komunální odpad

Vydáno: 28. 11. 2011


Vyhláška o místních poplatcích - Poplatek ze psů

Vydáno: 12. 6 .1995


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky