Úřední deska

Rok 2019


Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 16. 12. 2019

Sejmuto: 15. 1. 2020


Státní pozemkový úřad - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Vyvěšeno: 1. 12 2019

Sejmuto: 22. 12. 2019


EKOSO - Návrh rozpočtu na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2024

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Sejmuto: 22. 12. 2019


Krajský úřad Středočeského kraje - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:  16. 10 2019

Sejmuto: 22. 12. 2019


BENE-BUS - Návrh rozpočtu na rok 2020,

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Vyvěšeno: 27. 9 2019

Sejmuto: 16. 10 2019 


Ministerstvo zeměnědělství - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 3. 9 2019

Sejmuto: 27. 9. 2019


Městský úřad Vlašim - Nařízení Města Vlašim č. 1/2019

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Vlašim)

zařizovacího obvodu (ZO Vlašim)

Vyvěšeno: 14. 8 2019

Sejmuto: 30. 8 2019 


Městský úřad Vlašim - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 10. 6 2019

Sejmuto: 26. 6 2019 


Městský úřad Vlašim - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 13. 5 2019

Sejmuto:  3. 6. 2019


Finanční úřad - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 4.5. 2019

Sejmuto: 6. 6.. 2019  


Městský úřad Vlašim - Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim

Vyvěšeno: 24. 4. 2019

Sejmuto: 15. 5. 2019  


KÚ Středočeského kraje - Žádost o odstranění nedostatků v řádném informování občanů

Vyvěšeno: 1. 4. 2019   

Sejmuto: 1. 5. 2019   


Městský úřad Vlašim - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 8. 3. 2019

Sejmuto: 1. 4. 2019  


Finanční úřad - Žádost o odsouhlasení výnosů daní převedených v roce 2018

Vyvěšeno: 18. 2. 2019

Sejmuto: 8. 3 2019


Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Chmelná u Vlašimi

Vyvěšeno: 17. 1. 2019

Sejmuto: 18. 2. 2019

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky